suma: 0,00 zł do kasy
Ogrodzenie działki rolnej – poznaj ważne zasady!
Porada #80: Ogrodzenie działki rolnej – poznaj ważne zasady!

Ogrodzenie działki rolnej – poznaj ważne zasady!

Ogrodzenie działki rolnej czasem bywa jedynym wyjściem, by skutecznie ochronić zwierzęta, rośliny czy grunt przed zagrożeniami i zniszczeniem. A czy wymaga uzyskania pozwolenia? Jak to zrobić dobrze i niedrogo, ale zgodnie z przepisami? Co stanowi prawo budowlane? Ogrodzenie działki rolnej w pigułce w naszym poradniku – poznaj najważniejsze zasady!

 

Poznaj ofertę naszych ogrodzeń

 

Czy można ogrodzić działkę rolną?

Polskie prawo nie zabrania budowy ogrodzenia na własnościowej działce rolnej przez jej właściciela, na jego polecenie lub za jego zgodą. Działkę można więc ogrodzić, lecz trzeba zastosować się do wytycznych regulujących stawianie ogrodzenia, zebranych w prawie budowlanym i aktach pokrewnych, w tym w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Inwestycję trzeba zrealizować też zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – i to ewentualnie w tym dokumencie może pojawić się ograniczenie sytuowania płotów na danym obszarze. Dodatkowo należy pamiętać, że ogrodzenie powinno zostać zbudowane w całości w granicy działki – nie na jej granicy, chyba że za zgodą właścicieli gruntów sąsiadujących.

Czy konieczne jest zezwolenie na ogrodzenie działki rolnej?

Zgodnie z obowiązującym prawem (2022 r.) do budowy ogrodzenia działki rolnej nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Taki obowiązek może pojawić się w sytuacji, gdy ze względu na charakter czy też usytuowanie inwestycji wymaga ona już przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko albo obszar Natura 2000 bądź prace będą wykonywane przy obiekcie lub na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Gdy grunty rolne jedynie sąsiadują z obszarem objętym ochroną konserwatorską, nie ma już takiej potrzeby.

Jeśli konstrukcja nie przekroczy wysokości 2,2 m od linii gruntu, nie trzeba też zgłaszać w urzędzie zamiaru budowy ogrodzenia. Chcąc postawić wyższy płot, należy jeszcze przed rozpoczęciem prac złożyć stosowny wniosek do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Jego wzór jest dostępny do pobrania na stronach urzędowych.

W zgłoszeniu zamiaru budowy ogrodzenia należy określić miejsce, rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a do wniosku dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością i w razie potrzeby także rysunki, szkice oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie środowiskowe.

Jeżeli w ciągu 21 dni urzędnicy nie wystosują sprzeciwu wobec budowy, można już rozpocząć prace. Oświadczenie o braku podstaw do sprzeciwienia się inwestycji inwestor czasem dostaje wcześniej – wówczas może szybciej wystartować z realizacją. Trzeba pamiętać, że przystąpienie do prac przed dokonaniem zgłoszenia (jeśli jest konieczne) może skutkować koniecznością legalizacji samowoli budowlanej.

Jak regulują ogrodzenie działki rolnej przepisy prawa?

Pierwsza kwestia to wysokość ogrodzenia – maksymalnie 2,2 m od linii gruntu, jeśli budowa nie zostanie zgłoszona urzędnikom. Zgodnie z wytycznymi, które są zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ogrodzenie musi być bezpieczne dla ludzi i zwierząt, dlatego poniżej 1,8 m wysokości nie wolno mocować ostro zakończonych elementów. Jest to istotne z punktu widzenia dodatkowych zabezpieczeń takich jak drut kolczasty. Bramy wjazdowe i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz, powinny też zapewniać przynajmniej odpowiednio 0,9 i 2,4 m szerokości w świetle wjazdu.

Dodatkowych informacji na temat możliwości budowy ogrodzenia: jego usytuowania, wysokości, materiałów, z których powstanie, konstrukcji czy kolorystyki, może też dostarczać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który również jest obowiązującym na danym terenie aktem prawa. Nawet jeśli jest to wyłącznie ogrodzenie tymczasowe, warto się z tymi zapisami zapoznać, aby uniknąć konieczności ewentualnej rozbiórki, jeśli nie będzie ono spełniało wymagań.

Jak przygotować najtańsze ogrodzenie działki rolnej?

Jeśli MPZP nie reguluje kwestii doboru materiału czy konstrukcji, jakich właściciel działki rolnej może bądź nie powinien użyć do budowy ogrodzenia, rozwiązań jest co najmniej kilka. W przypadku ogrodzenia działki rolnej, która służy zwierzętom hodowlanym, jednym ze skuteczniejszych zabezpieczeń jest elektryczny pastuch – to rozwiązanie stosunkowo tanie i łatwe w montażu, do którego można użyć nawet drewnianych palików.

Poza pastuchem elektrycznym najtańszym materiałem na ogrodzenie działki rolnej są siatki ogrodzeniowe. Metr materiału kosztuje od kilku do około 10 zł. Na cenę siatki wpływa jej wysokość, średnica drutu i sposób zabezpieczenia. W naszym sklepie z ogrodzeniami proponujemy siatki ocynkowane oraz pokryte otuliną PVC. Takie ogrodzenie posłuży długo, bo jest skutecznie chronione przed czynnikami atmosferycznymi i korozją.

Jaką siatkę ogrodzeniową wybrać na działkę rolną?

Istnieją dwa typy siatki, które dobrze sprawdzą się na działce rolnej.

  • Siatka pleciona. Stalowe druty łączy się poprzez zaplatanie – powstają oczka w kształcie odwróconego o 90° kwadratu. Im są mniejsze, tym sztywniejsza i wytrzymalsza jest siatka. Drut jest osłonięty PVC – zwykle w zielonym kolorze.
  • Siatka zgrzewana. Druty zgrzewa się w pionie i poziomie na każdym oczku – tworzą się regularne kwadratowe otwory. W stosunku do plecionej wyróżnia się większą sztywnością, co ułatwia jej montaż. Również powleka się ją PVC.

Siatki plecione i zgrzewane są chętnie wybierane do zabezpieczania dużych działek – łąk, lasów, sadów czy gruntów uprawnych. Ich zaletą jest możliwość wyboru parametrów konstrukcji – wysokości, grubości drutu, wielkości oczek, i dopasowania ich do potrzeb. Ogromnym plusem jest niska cena, ale też łatwy montaż, który da się przeprowadzić we własnym zakresie. Siatkę można dziś zamówić nawet przez internet, razem z akcesoriami montażowymi – a umożliwia to nasz sklep. Materiał zwijamy w rolkę, co jest pomocne przy transporcie i budowie ogrodzenia.

Jak wygląda budowa ogrodzenia z siatki?

Montaż siatki na działce rolnej nie wymaga przygotowywania podmurówki, wystarczy fundament punktowy, czyli ustabilizowanie słupków betonem. Słupki ogrodzeniowe stawia się co 2-3 m – początkowy i końcowy, narożne i kilka pośrednich (jeśli teren jest duży) wymagają również montażu podpórek. Na słupkach mocuje się druty naciągowe i do nich przytwierdza siatkę z kilkoma prętami napinającymi. Do montażu potrzebne są przelotki i obejmy do słupków, napinacze do siatki i drut wiązałkowy. Całość można zrealizować sprawnie nawet samodzielnie.

Choć nie jest niezbędna dla stabilności konstrukcji, warto wykonać choć niską i płytką podmurówkę: to dodatkowe zabezpieczenie przed zwierzętami, a w tym celu można użyć również gotowych elementów. Prefabrykowane podmurówki to długie murki, które mocuje się do betonowych łączników nakładanych na słupki.

Jakie są inne możliwości budowy ogrodzeń działek rolnych?

Coraz chętniej wybieraną alternatywą dla siatki ogrodzeniowej na działkę rolną jest ogrodzenie panelowe, jeszcze szybsze i łatwiejsze w montażu. Panele 2D i 3D tworzy się z grubego i sztywnego stalowego drutu łączonego w siatkę. Jeden panel ma wygodną szerokość 250 cm, a w razie potrzeby można go łatwo dociąć. Tak jak siatkę, panele mocuje się na słupkach, błyskawicznie łącząc elementy za pomocą obejm montażowych. Z tą różnicą, że nie potrzebują dodatkowych części i naciągania, więc praca przebiega ultrasprawnie i przyjemnie. Na działkę rolną warto wybrać panele 3D – z przetłoczeniami, które nadają im odporność na wiatr.

Zarówno siatkę, jak i panele ogrodzeniowe oraz wszystkie elementy montażowe ma w ofercie nas sklep z ogrodzeniami – całość kupisz wygodnie przez internet. Możesz też liczyć na naszą pomoc: chętnie doradzimy, podpowiemy i poinstruujemy!

 

Sprawdź nasz sklep z ogrodzeniami

 

FAQ:

Czym jest działka rolna, jak definiuje ją prawo?

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych nieruchomości, działki rolne to tereny zewidencjonowane jako zarówno użytki rolne, jak i m.in. rodzinne ogródki działkowe, ogrody botaniczne i ziemie pod stawami rybnymi lub nieruchomościami przynależącymi do gospodarstw rolnych. Właściciele tych działek są zobowiązani do przeciwdziałania wykorzystywaniu gruntu na cele inne niż rolne.

Czy można ogrodzić działkę rolną?

Tak – prawo nie zabrania ogradzania działek rolnych, natomiast należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który może regulować tę kwestię, oraz z wytycznymi prawnymi dotyczącymi konstrukcji płotu.

Czy potrzeba pozwolenia na ogrodzenie działki rolnej (2022 r.)?

Na budowę ogrodzenia nie jest potrzebne pozwolenie, ale inwestycja może wymagać zgłoszenia w urzędzie – jeśli płot ma być wyższy niż na 2,2 m. Konieczność uzyskania pozwoleń może też wynikać z kwestii ochrony środowiska lub zabytków.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium