suma: 0,00 zł do kasy
Jak wysoki może być płot betonowy?
Jak wysoki może być płot betonowy?

Jak wysoki może być płot betonowy?

Wysokie betonowe ogrodzenie nie tylko skutecznie zabezpiecza posesję, ale także chroni prywatność domowników, ukrywając dom i ogród przed wzrokiem osób trzecich. Niestety bywa też często kością niezgody między sąsiadami. Jak tego uniknąć? Jak wysoki może być płot betonowy? Kiedy budowę ogrodzenia trzeba zgłosić? Co jeszcze sprawdzić? Wyjaśniamy!

 

Poznaj ofertę naszych ogrodzeń

 

Jak wysoki może być płot betonowy w świetle przepisów?

Każdy może zbudować ogrodzenie na własnej posesji, natomiast przed rozpoczęciem inwestycji właściciel nieruchomości powinien poznać przepisy prawa budowlanego, które tę kwestię regulują. Zgodnie z Art. 29. pkt 21. Ustawy Prawo Budowlane wysokość ogrodzenia – betonowego czy każdego innego – przekraczająca 2,2 m rodzi obowiązek zgłoszenia zamiaru budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenie na budowę nie jest konieczne).

Ogrodzenia nieprzekraczające 2,2 m wysokości nie wymagają dopełnienia żadnych formalności. Inwestor powinien natomiast zastosować się do wytycznych zebranych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi:

  • poniżej 1,8 m wysokości ogrodzenia niedozwolone jest umieszczanie ostro zakończonych elementów, także ozdobnych, takich jak np. tłuczone szkło (ze względu na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt),
  • furtki i bramy wjazdowe ogrodzenia powinny otwierać się do wewnątrz działki, została również określona ich minimalna szerokość w świetle wejścia/wjazdu, odpowiednio 0,9 m dla furtki i 2,4 m dla bramy wjazdowej.

Jak przebiega zgłoszenie budowy ogrodzenia powyżej 2,2 m?

Budowę ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m – naturalnie przed rozpoczęciem prac – należy zgłosić w starostwie powiatowym, urzędzie wojewódzkim lub też urzędzie miasta na prawach powiatu. Wzór takiego zgłoszenia jest dostępny do pobrania w sieci, w serwisach rządowych. Należy w nim określić termin, rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania prac budowlanych, a do dokumentu dołącza się oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz szkice lub rysunki ogrodzenia (najlepiej zorientować się, czego urzędnicy będą wymagać).

Co dalej? Jeśli w terminie do 21 dni urzędnicy nie sprzeciwią się inwestycji, można przystąpić do prac (to tzw. milcząca zgoda). Przed upływem tego terminu inwestor może otrzymać zawiadomienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a tym samym szybciej rozpocząć realizację inwestycji. Zgłoszenie jest bezpłatne.

Budowa ogrodzenia a MPZP – co sprawdzić?

Po zgłoszeniu budowy ogrodzenia urzędnicy sprawdzają zgodność danej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w przypadku jej braku mogą wnieść sprzeciw lub nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia.

Natomiast jeśli budowy ogrodzenia nie zgłaszamy urzędnikom, należy zapoznać się z ustaleniami MPZP. Gmina może bowiem uchwalić warunki sytuowania ogrodzeń – ich gabaryty, standardy jakościowe czy materiały budowlane, z jakich mogą zostać wykonane. I nierzadko zdarza się, że władze miejscowe ustalają nakaz budowy ogrodzeń ażurowych bądź zabraniają wznoszenia konstrukcji całkiem zasłaniających widok, co może dyskwalifikować postawienie ogrodzenia z betonu.

Betonowe ogrodzenie między sąsiadami – jakie są zagrożenia?

Nawet jeśli planowane ogrodzenie betonowe jest niższe niż 2,2 m bądź dokonaliśmy zgłoszenia jego budowy, a w MPZP nie ma ustaleń dotyczących budowy ogrodzeń, to inwestora obowiązuje jeszcze Kodeks cywilny i tzw. prawo sąsiedzkie.

Może zdarzyć się tak – zresztą pokazuje to historia orzecznictwa sądowego1 – że dla naszego sąsiada wysoki betonowy płot stanie się dużym problemem, gdyż np. zacieni działkę, ograniczy widok na okolicę czy utrudni koszenie trawy. W Art. 144. Kodeksu cywilnego znajduje się zapis, według którego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę (wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych).

Jeśli więc ogrodzenie w znacznym stopniu ogranicza widoczność albo uniemożliwia uprawę roślin czy w jakiś inny sposób przeszkadza w korzystaniu z posesji, może to być traktowane jako tzw. immisja negatywna pośrednia. I w tym wypadku sąsiadowi przysługuje powództwo negatoryjne, gdyż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Art. 222, par. 2) przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń2. Sąsiad mógłby więc na drodze sądowej wystąpić o obniżenie lub przebudowę ogrodzenia do odpowiedniej formy.

Naturalnie to wszystko nie oznacza, że nie możemy wznieść wysokiego betonowego płotu na własnej posesji, ale że wiążą się z tym pewne zagrożenia. Takie ogrodzenie między sąsiadami może stać się kością niezgody, dlatego też warto podjąć kroki, które pozwolą uniknąć konfliktu.

Jak uniknąć konfliktu z sąsiadem o betonowy płot?

  • Sprawdźmy przepisy i dopełnijmy formalności. Miejmy na uwadze, że właściciele nieruchomości sąsiednich mogą np. zgłosić „podejrzaną” wysokość ogrodzenia betonowego inspektorowi nadzoru budowlanego. Bez dopełnienia formalności ogrodzenie zostanie potraktowane jak samowola budowlana.
  • Skonsultujmy plany budowy ogrodzenia z sąsiadem. Warto wysłuchać opinii i spróbować zrozumieć inny punkt widzenia. Być może takie ogrodzenie naprawdę byłoby dla sąsiada uciążliwe, a (niemal) zawsze da się wypracować kompromis. Dobre relacje sąsiedzkie podnoszą komfort codziennego życia.
  • Zaplanujmy ogrodzenie dalej od granicy działki. Jeśli kompromisu nie da się wypracować, to zawsze można wybudować płot w takim miejscu, aby nie oddziaływał na nieruchomości sąsiednie np. dalej od granicy działek. Wówczas ich właściciele nie będą mieli żadnych prawnych podstaw do roszczeń.

Jak zbudować ogrodzenie betonowe?

No dobrze, a gdy już dopięliśmy kwestie prawno-formalne i sąsiedzkie, jak zbudować taki płot betonowy? Możliwości jest wiele, ale nasi specjaliści mają dwie propozycje, które łączą takie zalety jak niewygórowana cena, szybkość i łatwość montażu oraz wysoka estetyka – to prefabrykowane przęsła i bloczki betonowe.

  • Prefabrykowany płot betonowy. Są to przygotowane do montażu przęsła betonowe o różnej wysokości i strukturze – np. deski, piaskowca czy kamienia łamanego – które można pomalować na dowolny kolor. Jeden taki element to koszt kilkudziesięciu złotych. Przęsło mocuje się między słupkami betonowymi (umieszczając je w specjalnych rowkach), ustabilizowanymi w gruncie. Całość nie wymaga skomplikowanych prac budowlanych, a wygląda świetnie.
  • Ogrodzenie z bloczków betonowych. Ogrodzenie można również wznieść na posesji „od zera” z prefabrykowanych bloczków betonowych, mocowanych na specjalnym kleju lub zaprawie (na fundamencie). Świetnie łączą się z nim ogrodzenia klasyczne i nowoczesne z profili stalowych, całość uzupełnią brama wjazdowa i furtka z tej samej kolekcji. Bloczki betonowe są dostępne w setkach wariantów stylistycznych – dobrze wpiszemy je w aranżację posesji i swój gust.

Zarówno gotowe elementy płotu, jak i prefabrykaty do budowy, ale także ogrodzenia nowoczesne i klasyczne (przęsła, furtki, bramy) proponuje nasz sklep z ogrodzeniami – całość skomponują Państwo wygodnie przez internet, a nasi specjaliści z przyjemnością doradzą. Zapraszamy!

 

Sprawdź nasz sklep z ogrodzeniami

 

FAQ:

Jaka może być maksymalna wysokość płotu betonowego?

Maksymalna wysokość płotu betonowego bez konieczności dopełniania formalności to 2,2 m. Planując budowę wyższego ogrodzenia, najpierw należy zgłosić taki zamiar organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Gdzie znaleźć przepisy prawne dotyczące budowy ogrodzenia?

Przepisy i zalecenia dotyczące budowy płotu znajdziemy w prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także w Kodeksie cywilnym i MPZP.

Z czego wykonać betonowe wysokie ogrodzenie?

Do budowy betonowego wysokiego ogrodzenia można wykorzystać m.in. gotowe do montażu, prefabrykowane przęsła (łączone ze słupkami) lub bloczki betonowe.

 


  1. To m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2008 (sygn. akt I CSK 191/08), zgodnie z którym „ograniczenie możliwości korzystania z lokalu mieszkalnego w postaci nadmiernego zacienienia może prowadzić do obiektywnego obniżenia jego wartości, a tym samym wartości całej nieruchomości i w konsekwencji powodować szkodę jej właściciela”. 

  2. Źródło cytatu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium