suma: 0,00 zł do kasy
Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie – jak powinno wyglądać?
Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie – jak powinno wyglądać?

Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie – jak powinno wyglądać?

Przed postawieniem ogrodzenia na posesji warto upewnić się, że będzie ono w całości mieścić się w granicy naszej działki, a tym samym uniknąć ryzyka sporu sąsiedzkiego, który może skutkować nawet rozbiórką płotu. To jednak nie zawsze jest proste, bo czasem przebieg granic działki jest dyskusyjny. W tej sytuacji konieczne może być wytyczenie granic działki pod ogrodzenie – co to za procedura i jak ją zorganizować? Wyjaśniamy!

Poznaj ofertę naszych ogrodzeń

 

Budowa ogrodzenia a granice działki – dlaczego to takie ważne?

Planując budowę ogrodzenia metalowego, jeszcze zanim zdecydujemy o jego rodzaju i aspektach wizualnych i funkcjonalnych, warto dokładnie wytyczyć jego przebieg. To oczywiście pomoże sprawnie ustalić liczbę potrzebnych elementów do montażu ogrodzenia (np. przęseł, słupków), ale przede wszystkim pozwoli uniknąć ryzyka ewentualnego sporu sąsiedzkiego.

W zasadzie możliwości są dwie.

Pierwsza to wybudowanie ogrodzenia w całości na naszej działce, bez naruszenia jej granicy. W takim wypadku całokształt inwestycji będzie uzależniony wyłącznie od nas i (jeśli tylko uwzględnimy prawne wymagania, np. te dotyczące bezpieczeństwa płotu) sąsiad nie ma możliwości sprzeciwić się przedsięwzięciu. Druga to postawienie płotu dokładnie w linii rozgraniczającej działki, ale w tym wypadku formalna zgoda sąsiada jest konieczna.

Jeśli ogrodzenie (lub nawet jakaś jego część) przekroczy granicę posesji, a sąsiad nie wyraził na to zgody, to naruszamy jego własność. W konsekwencji konieczna może być przebudowa lub nawet rozbiórka ogrodzenia. Dlatego wcześniejsze ustalenie faktycznego przebiegu granicy posesji jest tak istotne.

Jak ustalić faktyczny przebieg granic działki?

W przypadku nowo zakupionej działki sprawa powinna być jasna, ponieważ to osoba sprzedająca posesję ma obowiązek wytyczenia jej obowiązujących granic. Dlatego też na działce zwykle z łatwością odnajdziemy geodezyjne punkty graniczne. Zawsze natomiast warto skontrolować ich położenie – czy nie są w żaden sposób naruszone, przestawione, czy nie ma żadnych śladów, które mogłyby świadczyć o ingerencji osób trzecich w ich lokalizację. Warto też podjąć ten temat z sąsiadem – jeśli w jego opinii przebieg granic działek został źle ustalony, to najlepiej od razu wyjaśnić tę kwestię.

Brak punktów granicznych na działce lub wątpliwości dotyczące ich położenia należy skonsultować z geodetą, gdyż jest to jedyna uprawniona osoba do ponownego wytyczenia granic działki pod ogrodzenie.

Jak przebiega wytyczenie granic działki pod ogrodzenie?

Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie to odpłatna usługa geodezyjna. Choć jest to oczywiście pewien koszt, to nieporównywalnie mniejszy niż rozbiórki ogrodzenia czy zadośćuczynienia, o które sąsiad może się ubiegać wobec naruszenia jego własności.

Taka usługa fachowo określana jest jako wznowienie znaków granicznych lub wznowienie granic działki, natomiast polega albo na odszukaniu granic, albo na ich ponownym wytyczeniu.

Odszukanie lub ponowne wytyczenie granic prawnych działki

Po zgłoszeniu zamierzenia przeprowadzenia tych czynności w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodeta kompletuje wszelkie dokumenty dotyczące działki. Po ich gruntownej analizie stwierdza, czy działce ustalono granice prawne, a jeśli tak, to czy na podstawie istniejących materiałów da się je odnaleźć.

Jeśli nie da się ich odszukać, geodeta przeprowadza wznowienie granic działki i przygotowuje protokół graniczny, który muszą podpisać właściciele wszystkich tych działek, z którymi graniczy posesja. Strony są oczywiście odpowiednio wcześniej zawiadamiane o tym postępowaniu.

Rozgraniczenie działek w przypadku braku granic prawnych

Do bardzo rzadkiej sytuacji (choć jest ona prawdopodobna) dochodzi wtedy, gdy nie da się potwierdzić faktycznych granic prawnych działki. Wtedy geodeta wykonuje tzw. rozgraniczenie, czyli na nowo tworzy granice posesji.

Procedura kończy się wydaniem stosownej decyzji administracyjnej i innych dokumentów, które będą potwierdzały przebieg granicy, oraz uaktualnieniem wpisu w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i Państwowej Ewidencji Gruntów.

Ile trwa wytyczenie granic pod ogrodzenie działki?

W przypadku, gdy granice prawne działki istnieją (czyli w większości sytuacji), cała procedura trwa zwykle około miesiąca. Geodeta przystępuje do pracy nie wcześniej niż 7 dni od zawiadomienia stron o planowanych czynnościach. Jeśli granice prawne działki nie są wyznaczone, to procedura zajmuje zazwyczaj około trzech miesięcy, oczywiście przy założeniu, że wszystkie strony będą zgodne co do nowych ustaleń.

Warto wiedzieć, że każda ze stron może nie zgodzić się na ustalony nowy przebieg granic. W takiej sytuacji sprawa kierowana jest do właściwego sądu rejonowego – po zakończeniu postępowania sąd wydaje prawomocne orzeczenie, które potwierdza przebieg granic. W tym wypadku sprawa może natomiast ciągnąć się miesiącami.

Ile kosztuje wytyczenie granic działki pod ogrodzenie?

Cena usługi wytyczenia granic pod ogrodzenie jest uzależniona od rodzaju procedury oraz zakresu przeprowadzanych czynności, ale także od cennika firmy geodezyjnej – warto więc skontaktować się z usługodawcą i ustalić szacunkowy koszt. Zwykle – jeśli nie trzeba ustalać granic prawnych działki, a jedynie je odszukać lub też wznowić – zapłacić należy około (lub nieco ponad) 1000 zł.

Co dalej?

Mając pewność co do przebiegu granicy działki, można przystąpić do prac związanych z budową ogrodzenia. Możemy więc ze spokojem wybrać model ogrodzenia, który będzie nam się podobał i pasował do stylu aranżacji posesji, a następnie zamontować go na własnej działce, nie przekraczając jej granicy, a zatem bez uzyskania zgody sąsiada.

Nadal możemy oczywiście porozumieć się z sąsiadem, wypracować kompromis i tym samym zbudować wspólne ogrodzenie w linii rozgraniczającej działki. Polskie prawo (Kodeks cywilny) stanowi, że tzw. urządzenia znajdujące się na granicy posesji (jak właśnie ogrodzenia) służą do wspólnego użytku i powinny być finansowane oraz utrzymywane przez obie strony. Możemy spróbować przekonać sąsiada do pokrycia części kosztów inwestycji, co przełoży się na spore oszczędności.

Oczywiście niezależnie od lokalizacji płotu należy przestrzegać wytycznych, jakie w kwestii ogrodzeń narzuca polskie prawo. Najważniejsze to:

  • wysokość ogrodzenia do 2,2 m (bez konieczności zgłaszania w urzędzie),
  • brak ostro zakończonych elementów (np. grotów) poniżej 1,8 m wysokości,
  • minimalna szerokość bramy 2,4 m i furtki 0,90 m.

Sprawdź nasz sklep z ogrodzeniami!

 

FAQ:

1. Kiedy wytyczenie granic działki pod ogrodzenie jest konieczne?

Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie jest konieczne zawsze wtedy, gdy na działce nie ma wyznaczonych geodezyjnych znaków granicznych lub są one w jakiś sposób naruszone, albo ich lokalizacja budzi wątpliwości.

2. Jak przeprowadzić wytyczenie granic działki pod ogrodzenie?

Aby wytyczyć granice działki pod ogrodzenie, trzeba skorzystać z usług geodety. Może on odszukać znaki graniczne lub wyznaczyć je na nowo na podstawie dokumentów, jeśli istnieją granice prawne działki. Jeśli takie prawne granice nie są wyznaczone, geodeta może przeprowadzić tzw. rozgraniczenie, aby je wytyczyć.

3. Jak ulokować ogrodzenie na posesji?

Ogrodzenie może zostać zbudowane w całości na naszej działce – jeśli żadna jego część nie znajdzie się na granicy, ani jej nie przekroczy, nie musimy uzyskać zgody sąsiada i konsultować z nim przedsięwzięcia. Ogrodzenie można też zamontować na granicy działek, ale wtedy należy dysponować zgodą (najlepiej pisemną) sąsiada.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium