suma: 0,00 zł do kasy
Jakie powinno być ogrodzenie między sąsiadami? Przepisy prawne i porady
Jakie powinno być ogrodzenie między sąsiadami? Przepisy prawne i porady

Jakie powinno być ogrodzenie między sąsiadami? Przepisy prawne i porady

Każdy marzy o choćby odrobinie prywatności, ale współcześnie nie jest to takie proste! Nawet właściciele prywatnych posesji muszą liczyć się z tym, że tuż za rogiem będą „witać się” z sąsiadem. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa ogrodzenia. I tu jednak pojawia się kilka pułapek, bo trzeba pamiętać, że prawo reguluje takie kwestie jak m.in. ogrodzenie między sąsiadami. Przepisy te należy uwzględnić, dlatego poświęcamy im cały artykuł i wzbogacamy go o praktyczne porady. Sprawdź koniecznie!

 

Wybierz ogrodzenie dla siebie

 

Jak zaplanować stawianie ogrodzenia? Przepisy na dobry początek!

Jeszcze zanim zaczniemy planować budowę ogrodzenia, warto sięgnąć do przepisów, aby mieć pewność, że nikt nigdy nie każe nam go rozbierać czy przebudowywać, oraz że nie naruszymy prawa własności, co może skutkować nawet koniecznością zapłaty odszkodowania.

Prawo budowlane: ogrodzenie między sąsiadami

Pierwszym ważnym w tej kwestii aktem prawnym jest Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami – istotna jest zwłaszcza nowelizacja prawa z 2015 r., która uprościła procedury budowy niektórych obiektów np. właśnie ogrodzeń. Prawo budowlane nie precyzuje aspektów takich jak budowa ogrodzenia między sąsiadami, ogrodzenie w granicy działki czy też minimalna odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada, ale reguluje w ogólny sposób budowę ogrodzenia.

Maksymalna wysokość ogrodzenia bez zgłaszania urzędnikom

Wspomniana wyżej nowelizacja ustawy znosi obowiązek ubiegania się o pozwolenie na budowę ogrodzenia oraz konieczność zgłaszania jej w organie administracyjnym. Jest tylko jeden wymóg – dopuszczalna wysokość ogrodzenia to 2,2 m (od poziomu gruntu). Jeśli płot nie będzie wyższy, nie jest wymagane zgłoszenie budowy ogrodzenia ani dopełnienie żadnych innych formalności.

Gdy dopuszczalna wysokość płotu zostanie z jakichś względów przekroczona, wtedy należy zgłosić jego budowę w urzędzie (zwykle w starostwie powiatowym). Pismo powinno uwzględniać informacje o rodzaju ogrodzenia, sposobie budowy i terminie rozpoczęcia prac. Jeśli w ciągu 21 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się jego tzw. milczącą zgodę i można przystąpić do pracy.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych: stawianie ogrodzenia

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 12 kwietnia 2002 r. i z wprowadzonymi później zmianami) wyjaśniają już dokładniej kwestie dotyczące budowy płotów. Poświęcony został im cały rozdział (9.) i artykuły 41-43, które wyjaśniają, że:

  • ogrodzenie nie może stwarzać niebezpieczeństwa (poniżej wysokości 1,8 m jest zabroniony montaż ostro zakończonych elementów np. grotów),
  • brama i furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, a ich minimalna szerokość to: 2,4 m (brama) i 0,90 m (furtka).

Także w tym akcie prawnym nie pojawiają się żadne wzmianki dotyczące ogrodzenia między sąsiadami, natomiast regulacje te obowiązują każde budowane ogrodzenie (w granicy czy na granicy działki również!).

Kodeks cywilny: ogrodzenie między sąsiadami

Jasność w sprawie budowy ogrodzenia między sąsiadami wprowadza dopiero Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93). W art. 154 czytamy, że mury, płoty […] i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów, i że korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Co z tego wynika w praktyce?

Ogrodzenie na granicy dwóch działek

Jeśli zamierzamy wybudować ogrodzenie dokładnie w linii rozgraniczającej działki (czyli na granicy), to zgodnie z powyższym będzie ono służyć obu stronom. Kodeks nie reguluje natomiast, który z sąsiadów będzie właścicielem płotu, więc bezpieczniej uznać, że będzie to własność wspólna. A skoro tak, to:

  • nie możemy wybudować ogrodzenia bez zgody sąsiada (bez naruszenia jego własności),
  • powinniśmy ustalić z sąsiadem wszystkie kwestie dotyczące jego budowy (kształt, wymiary, koszt i finansowanie – budowy i utrzymania płotu).

Ustalenia te powinny mieć charakter pisemny, a najlepiej po prostu sporządzić umowę i zawrzeć w niej wszystkie kluczowe informacje (dane właścicieli, numery i adresy działek, wyliczenia i podział kosztów).

Oczywiście sąsiad może zgodzić się na budowę ogrodzenia, ale nie na pokrycie części jej kosztów. W takiej sytuacji możemy wznieść ogrodzenie, ale nie mamy prawa domagać się zwrotu pieniędzy. Natomiast jeśli płot powstanie bez wiedzy i zgody sąsiada, może się to skończyć nieprzyjemnie – nawet rozbiórką ogrodzenia.

Ogrodzenie w granicy działki – bez zgody sąsiada

Bezpieczniejszą opcją wydaje się być budowa ogrodzenia w granicy działki własnej. Minimalna odległość od granicy działki sąsiada nie jest doprecyzowana, więc trzeba jedynie upewnić się, że żadne elementy ogrodzenia nie znajdą się na granicy, ani jej nie przekroczą (dotyczy to również podmurówki). W takiej sytuacji mamy jasność – ogrodzenie jest w całości naszą własnością i sąsiad nie może w żaden sposób ingerować w jego budowę.

Z drugiej strony również koszt budowy i utrzymania płotu leży wyłącznie po naszej stronie, co potwierdza art. 61 Prawa budowlanego, zgodnie z którym właściciel (lub zarządca) obiektu (a więc także jego ogrodzenia) jest zobowiązany do utrzymania go w dobrym stanie technicznym i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska.

Ogrodzenie między sąsiadami a dobre relacje sąsiedzkie? Nasze rady!

  • Bezpieczniej jest wybudować ogrodzenie w granicy działki, która jest naszą własnością oraz zadbać o dopuszczalną wysokość płotu między sąsiadami 2,2 m – dzięki temu nie potrzebujemy ani zgody sąsiada, ani urzędników. Należy jedynie pamiętać o kwestii bezpieczeństwa płotu, a wtedy sąsiad nie ma prawa sprzeciwić się naszej inwestycji.
  • Jednak nawet budując ogrodzenie na własnej działce, warto poinformować o tym sąsiada – w ramach budowania dobrych relacji sąsiedzkich. Warto wysłuchać opinii sąsiada dotyczącej kształtu czy wymiarów płotu i uwzględnić jego zdanie (jeśli oczywiście jest zasadne).
  • Planując budowę ogrodzenia na granicy działek, należy uzyskać zgodę sąsiada na piśmie lub przygotować umowę, która zabezpieczy nas przed ewentualnym sprzeciwem czy roszczeniami. Być może uda się wynegocjować podział kosztów i w ten sposób inwestycja okaże się korzystna dla obu stron.

 

Sprawdź nasz sklep z ogrodzeniami

 

FAQ:

1. Jak prawo reguluje kwestię „ogrodzenie między sąsiadami”?

Przepisy dot. budowy ogrodzenia między sąsiadami znajdziemy w Kodeksie cywilnym i w Prawie budowlanym. Ogrodzenie w granicy działki jest własnością jej właściciela i nie wymaga zgody sąsiada. Ogrodzenie na granicy dwóch działek jest traktowane jako użytek wspólny i powinno zostać sfinansowane oraz utrzymywane przez obie strony.

2. Czy można wybudować ogrodzenie w granicy działki bez zgody sąsiada?

Tak, jeśli ogrodzenie będzie zbudowane w całości w granicy naszej działki i żadna jego część nie znajdzie się na granicy działek. Do budowy płotu na granicy dwóch działek potrzebna jest zgoda właściciela sąsiadującej posesji.

3. Jaka jest dopuszczalna maksymalna wysokość ogrodzenia?

Jeśli nie chcemy zgłaszać budowy ogrodzenia urzędnikom, dopuszczalna wysokość płotu wynosi 2,2 m od poziomu gruntu. Ogrodzenie może być wyższe, ale zamiar jego budowy należy zgłosić w urzędzie i wstrzymać się z pracami co najmniej na 21 dni.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium