suma: 0,00 zł do kasy
Newsletter

newsletter 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA WYSYŁKI NEWSLETTERA

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polargos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043915, posiadająca NIP: 1130088519 oraz REGON: 01067955000000 (dalej jako Administrator danych lub Administrator).
  2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pana/Pani ocenie dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: (a) świadczenie usługi Newsletter polegające na informowaniu o działalności Administratora, w tym o organizowanych wydarzeniach, przesyłaniu informacji handlowych o towarach i usługach oferowanych przez Administratora oraz marketing bezpośredni za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podstawie art. 6 ust.1. lit. a RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz.1422),(b) realizacja praw i obowiązków  wynikających z umowy na świadczenie usług przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,   (c) ustalenie, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, (d) marketing bezpośredni na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, księgowe, informatyczne, doradcze, płatnicze, prawne, kadrowe, wysyłkowe.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez okres niezbędny do wykonywania przeze Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
  7. Przekazanie nam Pan/Pani danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania tych danych może uniemożliwić Administratorowi wykonanie usługi, realizację praw lub obowiązków wynikających z umowy, a także informowanie o działalności Administratora, przesyłanie informacji handlowych bądź marketing bezpośredni za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
  8. Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Wszystkie żądania dot. przetwarzania danych będziecie mógł Pan/Pani zgłaszać na adres siedziby administratora danych: Polargos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: rodo@polargos.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium