suma: 0,00 zł do kasy
Co zrobić, gdy sąsiad uszkodził ogrodzenie?
Co zrobić, gdy sąsiad uszkodził ogrodzenie?

Co zrobić, gdy sąsiad uszkodził ogrodzenie?

Takie rzeczy się zdarzają. Często to wypadek losowy albo wina nieuwagi i zaniedbania, gdy sąsiad zahacza swoim samochodem o nasze ogrodzenie lub niszczy je podczas prac budowlanych na podjeździe bądź w ogrodzie. Niestety czasem takie działanie jest także po prostu umyślne – płot bywa kością niezgody i zarzewiem burzliwego konfliktu. Co zrobić, gdy sąsiad uszkodził ogrodzenie? O tym w naszym poradniku!

 

Poznaj ofertę naszych ogrodzeń

 

Zniszczenie mienia przez sąsiada – jak to ugryźć?

Uszkodzenie ogrodzenia jest zniszczeniem mienia, w świetle prawa – czynem zabronionym (przestępstwem bądź wykroczeniem) lub niedozwolonym w zależności od rozmiaru szkody i tego, czy sprawca działał celowo. Natomiast nawet w sytuacji, gdy to było działanie nieumyślne, wciąż obowiązuje zasada: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 Kodeksu cywilnego). Sąsiad uszkodził lub zniszczył Twój płot? Masz pełne prawo domagać się od niego odszkodowania, które pokryje koszty jego naprawy bądź wymiany. A jeśli zrobił to celowo, umyślnie, może również zostać ukarany.

Co zrobić, gdy sąsiad uszkodził ogrodzenie? Jeśli działał umyślnie, celowo, może mieć to charakter wykroczenia lub przestępstwa i warto zacząć od złożenia zawiadomienia na policji. Gdy było to zdarzenie komunikacyjne, możesz domagać się odszkodowania z jego polisy OC. A nieumyślne, jednak zawinione działanie jest podstawą roszczenia o odszkodowanie w sądzie podczas sprawy cywilnej. Gdy nie ma winy, np. ogrodzenie zniszczyło powalone w czasie nawałnicy drzewo sąsiada (nie wynikało to z zaniedbań sąsiada, a więc drzewo nie było np. spróchniałe), to zazwyczaj pozostaje ubiegać się o świadczenie z własnej polisy, np. ubezpieczenia domu jednorodzinnego. 

Budowa ogrodzenia jest kosztownym i niełatwym przedsięwzięciem, a sam płot pełni ważne funkcje praktyczne i dekoracyjne, więc warto zawalczyć o swoje prawa.

Co zrobić, gdy sąsiad uszkodził ogrodzenie? 

Przede wszystkim każda wina musi zostać udowodniona, zatem warto zebrać materiały np. nagrania z monitoringu lub wezwać na miejsce policję, jeśli sąsiad celowo niszczy płot bądź doszło do zdarzenia drogowego, w którym ogrodzenie ucierpiało. W niejasnych sytuacjach, gdy masz podejrzenia, lecz nie złapiesz sąsiada na gorącym uczynku, ale chcesz wszcząć sprawę w sądzie zmierzającą do wyjaśnienia konfliktu, najlepiej skorzystać z usług prawnika, który ją poprowadzi.

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy

Jeżeli do uszkodzenia ogrodzenia doszło w wyniku zdarzenia komunikacyjnego, czyli sąsiad wjechał w Twój płot lub otarł się o niego pojazdem, to za likwidację szkody odpowiada jego ubezpieczyciel – i otrzymasz odszkodowanie z polisy OC sprawcy. W takiej sytuacji oczywiście najlepiej wezwać na miejsce policję lub choćby przygotować oświadczenie zawierające opis zdarzenia i szkód. Później zostaje zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego sąsiada.

Jeśli sąsiad ma wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, może też z niej pokryć szkody wyrządzone pracami budowlanymi czy wycinką drzew (itp.) na swojej posesji, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziły do zniszczeń ogrodzenia na Twojej działce. 

Podstawą wypłaty odszkodowania z polisy OC sąsiada jest zwykle wycena szkody, którą przygotowuje rzeczoznawca ubezpieczyciela. Niestety może zdarzyć się tak, że kosztorys rzeczoznawcy nie pokryje się z kalkulacjami wezwanego fachowcy – i naprawa okaże się droższa. Wtedy warto złożyć u ubezpieczyciela reklamację. Takie odszkodowanie powinno pokryć w całości likwidację szkody i wszystkie koszty z nią związane jak usunięcie gruzu czy nasadzenie nowych roślin w miejsce zniszczonych. 

A bywa i tak, że uszkodzenie jednego, dwóch przęseł powoduje konieczność wymiany większej części lub całego ogrodzenia ze względu na to, że nie można kupić dokładnie takich samych materiałów – takie roszczenie u ubezpieczyciela też jest jak najbardziej zasadne. 

Zawiadomienie policji o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

Zniszczenie ogrodzenia może być wykroczeniem lub przestępstwem, których ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

  • Według Art. 288 § 1 i 2 Kodeksu karnego – Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W wypadku mniejszej wagi czynu sprawcę może czekać grzywna bądź kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
  • A zgodnie z Art. 124 Kodeksu wykroczeń – Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub przywrócenia do stanu poprzedniego.

Gdy sąsiad celowo, umyślnie niszczy Twoje ogrodzenie, złóż zawiadomienie na policji a dalsze czynności zmierzające do ukarania sprawcy i naprawienia szkody będą już prowadzone z urzędu. Zgłaszając się na komisariat, przygotuj dowody zajścia (to np. zdjęcia, nagrania) i listę jego świadków.

Złożenie w sądzie pozwu cywilnego o odszkodowanie

Uszkodzenie ogrodzenia (czyli zniszczenie mienia) przez sąsiada samo w sobie wiąże się z powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej – jej podstawą jest wina sprawcy, która nie jest tożsama z działaniem umyślnym. Jednak w tej mierze Kodeks cywilny przewiduje jeszcze odpowiedzialność na zasadzie słuszności. Polega ona na tym, że co prawda winy sprawcy nie da się stwierdzić, lecz zasady współżycia społecznego przemawiają za tym, że poszkodowany powinien dostać odszkodowanie.

W takiej sytuacji o odszkodowanie należy ubiegać się sądownie, czyli złożyć pozew w wydziale cywilnym sądu rejonowego (lub okręgowego, jeżeli wartość szkody przekracza 75 tysięcy złotych) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Problem z sąsiadem – ogrodzenie na granicy działek

W sprawach związanych z uszkodzeniem ogrodzenia przez sąsiada warto mieć jeszcze na uwadze dwie kwestie. Pierwsza to własność płotu, a więc jego lokalizacja. Druga – przepisy regulujące budowę ogrodzenia.

  1. W świetle Art. 154 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że płoty znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów, którzy są także zobowiązani razem ponosić koszty ich utrzymania. Do budowy ogrodzenia na granicy działek potrzebna jest zgoda ich właścicieli. Jeśli więc jakaś część płotu wybudowanego bez aprobaty sąsiada znajdzie się na terenie jego posesji, to wówczas uszkodzenie tego mienia, celowe czy nie, będzie miało już zupełnie inny wymiar.
  2. Stawianie ogrodzeń reguluje Prawo budowlane i Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Niedostosowanie się do przepisów sąsiad może wykorzystać, żeby uniknąć odpowiedzialności lub ją ograniczyć. Zamiar budowy ogrodzenia wyższego niż na 2,2 m trzeba zgłosić urzędnikom (Art. 29 pkt 21 ustawy Prawo budowlane). Poniżej 1,8 m wysokości płot nie może mieć ostro zakończonych elementów, które byłyby zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

FAQ:

  • Co zrobić, gdy sąsiad uszkodził ogrodzenie?

Jeżeli sąsiad zniszczył ogrodzenie umyślnie, warto zgłosić zawiadomienie na policji – takie działanie może mieć znamiona wykroczenia lub przestępstwa. Gdy uszkodzenie spowodował pojazdem, również warto wezwać służby bądź sporządzić oświadczenie i zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy. W innych przypadkach pozostaje złożyć pozew o naprawę szkody. 

  • Jak wysokie powinno być odszkodowanie za uszkodzenie płotu?

Odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia powinno pokryć koszty wszystkich prac związanych z jego naprawą – w tym także sprzątania, utylizacji gruzu czy nasadzenia nowych roślin w miejsce zniszczonych.

  • Czyje jest ogrodzenie na granicy działek?

Według Kodeksu cywilnego ogrodzenie na granicy działek służy do wspólnego użytku sąsiadów, którzy są także zobowiązani wspólnie je utrzymywać (Art. 154). W ustawie nie poruszono natomiast kwestii jego własności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium